Công ty Than Khánh Hòa hoàn thành trên 55% kế hoạch năm 2019

Tính đến giữa tháng 7/2019, Công ty than Khánh Hòa, thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc khai thác gần 250 ngàn tấn than nguyên khai, hoàn thành trên 55% kế hoạch năm 2019.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của Công ty đều đạt từ 52 – 56% kế hoạch năm. Công tác an toàn lao động được đảm bảo. Việc làm và đời sống của người lao động ổn định.

Năm 2019, Công ty than Khánh Hòa đặt kế hoạch khai thác trên 450 ngàn tấn than nguyên khai, trong đó khai thác hầm lò của đơn vị đóng góp 75 ngàn tấn. Công ty đang triển khai khai thác than theo mô hình hỗn hợp cả lộ thiên và hầm lò. Trong khai thác lộ thiên, khó khăn nhất của đơn vị là công tác đổ đất đá thải do việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, hiện moong than lộ thiên của đơn vị cũng đã khai thác xuống đến mức -200 mét so với mực nước biển, chiều cao tầng lớn, chi phí cho công tác vận tải đất đá lớn. Hệ số bóc đất đá trong khai thác lộ thiên của đơn vị là 10 mét khối/1 tấn than khai thác.

Công ty đang tích cực đẩy mạnh gia tăng sản lượng khai thác hầm lò. Hiện nay, công ty bố trí  3 lò chợ hoạt động đồng thời, áp dụng chống lò chợ bằng hệ thống giá khung, với hệ số mét lò đào trong khai thác than hầm lò là 25m/1000 tấn than.

Các tháng còn lại của năm 2019, công ty tiếp tục đẩy mạnh khai thác, hoàn thành kế hoạch năm, đảm bảo an toàn, tích cực giải phóng mặt bằng đổ thải, làm tốt công tác ra than hầm lò, đảm bảo công ăn việc làm và đời sống, thu nhập cho người lao động.