Công ty than Khánh Hoà – VVMI tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015 – 2019)

* Thực hiện Công văn số 1120/CMV-TCNS ngày 16/6/2020 củaTổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015 – 2019).

Ngày 04 tháng 8 năm 2020 Công ty than Khánh Hòa – VVMI đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước của công ty giai đoạn 2015 – 2019, biểu dương 27 cá nhân và 7 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tạo động lực để cán bộ – công nhân viên phấn đấu hoàn tahfnh nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch SXKD được giao.

  1. Trong phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty qua 5 năm đạt được kết quả như sau:

+ Doanh thu đạt 4.126 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách đạt 879 triệu đồng

+ Thu nhập bình quân 5 năm đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng

  1. Trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua 5 năm: có 06 cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy Khối DN tỉnh Thái Nguyên khen thưởng; có 01 tập thể và 02 cá nhân được Thành ủy Thái nguyên khen thưởng; có 8 tập thể và 73 cá nhân được Đảng ủy Công ty khen thưởng.
  2. Trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới: Công ty đã được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen “Thái Nguyên cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ năm 2015-2019 Công ty đã chi hỗ trợ xây dựng trường học, đường giao thông, nhà văn hóa, mua sắm thiết thiết bị phòng chống thiên tai, Làm đường nước sạch, XD sửa chữa hệ thống điện với số tiền trên 606,2 triệu đồng.
  3. Trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bỏ lại phía sau” và ủng hộ các quỹ do địa phương phát động: Công ty đã hỗ trợ quỹ vì người nghèo; tặng quà tết vì người nghèo… từ năm 2015-2019 với số tiền trên 161,5 triệu đồng.
  4. Trong phong trào thi đua đầu xe, tổ máy đạt năng suất kỷ lục: Công ty đã triển khai đến người lao động thuộc các tổ đội xe máy thiết bị trong toàn Công ty, phong trào này đã góp phần không nhỏ vào công tác nâng cao năng suất lao động. Từ năm 2015 – 2019 đã có 23 lượt xe, 5 lượt máy xúc và 5 lượt máy khoan đạt năng suất kỷ lục của Tập đoàn và Tổng công ty.
  5. Trong phong trào Thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”,“ứng dụng khoa học công nghệ”: Từ năm 2015 đến nay, Công ty đã có 258 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm lợi cho Công ty nhiều tỷ đồng.

* Về phương hướng, mục tiêu, hình thức tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025: Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Công ty; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với nội dung và hình thức phù hợp cho toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động trong công ty. Tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến./.