Bảng vàng thành tích

Trải qua 70 năm, Công ty than Khánh Hòa đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, thành phố tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba cùng nhiều cờ và danh hiệu thi đua khác…

Bài viết trước đó Tầm nhìn và sứ mệnh
Bài viết sau đó Sản phẩm – dịch vụ