Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khai thác than tại Công ty than Khánh Hòa – VVMI

Những năm qua Công ty than Khánh Hòa – VVMI đã đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng KHCN hiện đại vào sản xuất than, coi đây là chiến lược phát triển bền vững để tăng năng suất, sản lượng khai thác và nhất là tiết kiệm tài nguyên khoáng sản cho đất nước.