Tầm nhìn và sứ mệnh

Để thực hiện chiến lược phát triển sản xuất Công ty giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Công ty than Khánh Hòa sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gắn liền với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác than. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải; đầu tư đổi mới, đồng bộ hóa các thiết bị hiện đại có công suất lớn phù hợp; tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đầu tư phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi và thực sự tâm huyết để xây dựng phát triển công ty; tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu sắp xếp lực lượng lao động phù hợp với mô hình quản trị mới, đảm bảo tinh giản, gọn nhẹ nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho người lao động, với mục tiêu “An toàn – Hiệu quả – Phát triển”.