Công ty than Khánh Hòa – VVMI tổ chức giải cầu lông chào mừng ngày 12/11 truyền thống ngành than

Chào mừng 84 năm ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ – Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2020).

Ngày 07 tháng 11 năm 2020 tại Nhà sinh hoạt Mỏ, Công ty than Khánh Hòa – VVMI đã tổ chức thành công giải cầu lông chào mừng ngày 12/11 là ngày truyền thống ngành than.

Giải cầu lông chào mừng ngày truyền thống ngành than có 8 đơn vị tham gia với 24 đôi thi đấu gồm 5 nội dung: Đôi nam từ 18 đến 35; đôi nam từ 36 đến 45; đôi nam từ 46 đến dưới 60; đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp.

Giải đã diễn ra với tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, khỏe để làm việc tốt, tìm và phát hiện những nhân tài: qua đó đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT trong Công ty và khích lệ động viên thinh thần để cán bộ công nhân viên hăng say lao động sản xuất góp phần hoàn thành mục tiêu thi đua Quý 4/2020 và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty./.