Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty than Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020 Đảng bộ Công ty than Khánh Hòa – VVMI đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Huy Hoàng – ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên; đồng chí Trần Hải Bình – Bí thư Đảng ủy Tổng Giám đốc Tổng công ty CN mỏ Việt bắc TKV- CTCP; các đồng chí trong Tổ công tác hướng dẫn theo dõi Đại hội của Thành ủy Thái Nguyên cùng 106 đại biểu đảng viên ưu tú đại diện cho 199 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự đông đủ.

Tại Đại hội đồng chí Bùi Ngọc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã trình bầy Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020: cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ và truyền thống kỷ luật, đồng tâm, đổi mới, sáng tạo đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Công ty đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Hà Huy Hoàng – ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã ghi nhận những thành tích và kết quả của Đảng bộ Công ty đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới đề nghị Đảng bộ Công ty tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ và của cán bộ, đảng viên đề thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Trần Hải Bình – Bí thư Đảng ủy Tổng Giám đốc Tổng công ty CN mỏ Việt bắc TKV- CTCP đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung dân chủ để lựa chọn bầu các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa mới có phẩm chất chính trị, trí tuệ, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 106/106 đại biểu chính thức đã bỏ phiếu, thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đại hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Đại hội đối với chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bỏ phiếu: bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, bầu Ủy Ban Kiểm tra Đảng bộ Công ty gồm 03 đồng chí.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIV tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đại hội, căn cứ tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Công ty đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.