Quyết định phê duyệt và thông báo kết quả ” Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nghỉ mát tour Thái Nguyên – Phú quốc 4 ngày/3 đêm”

1757-QĐ-TKH QD Phe duyet ket qua lua chon ncc

1758-TB-TKH Thong bao ket qua lua chon ncc