Thông báo về việc hủy mời gói cung cấp: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nghỉ mát tour Thái Nguyên – Phú Quốc thời gian 4 ngày 3 đêm

1504-TB-TKH

1503-QĐ-TKH