Công ty than Khánh Hòa – VVMI: Mời chào hàng cạnh tranh thông thường: Cung cấp dịch vụ nghỉ mát tour Thái Nguyên – Phú Quốc thời gian 4 ngày/3 đêm

1266-TB-TKH