CÔNG TY THAN KHÁNH HÒA – VVMI

Công ty than Khánh Hòa – VVMI là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP có trụ sở đặt tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên.

Công ty than Khánh Hòa – VVMI đã trải qua nhiều giai đoạn với các tên gọi: Xí nghiệp than Lam Sơn (24/9/1949, bao gồm mỏ Quán Triều và Làng Cẩm); Mỏ than Quán Triều (năm 1956); Mỏ than Khánh Hòa (năm 1967 do tỉnh Thái Nguyên kết nghĩa với tỉnh Khánh Hòa trong thời kì chống Mỹ cứu nước); Công ty than Khánh Hòa –VVMI theo Quyết định số 1371/QĐ-BCN ngày 26/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Thực hiện “Đề án tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015” theo Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 388/QĐ-TKV ngày 5/3/2014 và Quyết định số 401/QĐ-TKV về việc phê duyệt đề án Tái cơ cấu và Cổ phần hóa Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin. Theo đó, tháng 4-2014, Công ty TNHH MTV Than Khánh Hòa được sáp nhập vào Công ty Mẹ và trở thành Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Hiện nay, số lao động của Công ty sau khi đã được cơ cấu lại còn 756 người có trình độ quản lý, tay nghề kỹ thuật, nghiệp vụ cao và được đầu tư nhiều trang thiết bị sản xuất hiện đại. Nhiệm vụ chính của Công ty là khai thác và chế biến than cấp cho nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, các nhà máy xi măng của Tổng Công ty và Công ty than Bắc Thái với khối lượng than tiêu thụ hàng năm khoảng 600.000 tấn. Trong 50 năm kể từ năm 1970 đến nay, Công ty than Khánh Hòa đã bốc xúc, vận chuyển 88,2 triệu mét khối đất đá, khai thác trên 11,4 triệu tấn than nguyên khai, đào 8.540m lò, tiêu thụ hơn 10,5 triệu tấn than sạch.

Để thực hiện chiến lược phát triển sản xuất Công ty giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Công ty than Khánh Hòa sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gắn liền với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác than. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải; đầu tư đổi mới, đồng bộ hóa các thiết bị hiện đại có công suất lớn phù hợp; tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đầu tư phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi và thực sự tâm huyết để xây dựng phát triển công ty; tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu sắp xếp lực lượng lao động phù hợp với mô hình quản trị mới, đảm bảo tinh giản, gọn nhẹ nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho người lao động, với mục tiêu “An toàn – Hiệu quả – Phát triển”.

 

 

Some casinos will provide these free of charge, while others may charge a small fee for the

Before choosing a casino, make sure to read the bonus terms to ensure that best muchbetter online casino you won’t be paying out too much money as you begin.

use of the live dealer games.